Datas integritetspolicy

PLUSDENT INTEGRITETSPOLICY

1. Syfte med denna integritetsspolicy

PlusDent respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Denna integritetsspolicy kommer att informera dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller använder vår app (båda enligt definitionen nedan) och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Denna integritetsspolicy tillhandahålls i ett lagerformat format så att du kan klicka igenom till de specifika områden som anges nedan.

Denna policy (tillsammans med våra villkor) gäller för

· Dina besök på vår webbplats på www.plusdental.se (vår "Webbplats");

· Din användning av PlusDent-mobilapplikationsprogramvara (vår "App"), när du har laddat ner eller strömmat en kopia av appen till din mobiltelefon eller handhållna enhet ("Enhet"); och

· Någon av de tjänster som är tillgängliga via appen och / eller vår webbplats ("tjänster").

Denna policy fastställer grunden för vilken personlig information vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss.

PlusDent Services och appen är inte avsedda för barn och vi samlar inte medvetet information om barn. Vänligen läs följande noggrant för att förstå vår praxis angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

1. Datakontroller

Vi är PlusDent UK, ett företag registrerat i England och Wales under det registrerade namnet Sunshine Smile GmbH. Vårt företagsregistreringsnummer är 11987308 och vårt säte finns på 130 Wood Street, London, England, EC2V 6DL. SSS UK Services Limited är ett dotterbolag till Sunshine Smile GmbH, ett företag etablerat och verksamt i Tyskland. Sunshine Smile GmbH och SSS UK Services Limited är gemensamma datakontrollanter och tillsammans hänvisas till i denna integritetsspolicy som "Sunshine Smile", "vi", "oss" eller "vår".

Vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet.

Vi har utsett en Data Privacy Manager. Om du har några frågor om denna integritetsspolicy, vänligen kontakta dem på engelska med hjälp av informationen nedan.

3. Kontaktuppgifter Våra kontaktuppgifter är: · E-postadress: datenschutz@plusdent.co.uk

· Postadress: Sunshine Smile GmbH, 130 Wood Street, London, England, EC2V 6DL Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till xxx (xxx), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor.

4. Ändringar av sekretesspolicyn och din skyldighet att informera oss om förändringar Vi håller vår integritetsspolicy regelbundet. Det kan ändras och om det gör det kommer dessa ändringar att publiceras på denna sida och, i förekommande fall, meddelas dig via e-post och / eller när du nästa startar appen eller loggar in på en av webbplatsen. Den nya policyn kan visas på skärmen och du kan behöva läsa och bekräfta ändringarna för att fortsätta använda din app eller webbplatsen. Det är viktigt att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss informerade genom att maila xxx e om dina personuppgifter ändras under vår relation med dig.

5. Länkar från tredje part Vår app och / eller vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatserna för våra partners nätverk, annonsörer och dotterbolag, till exempel våra leverantörer av betaltjänster. Observera att dessa webbplatser och alla tjänster som kan vara tillgängliga genom dem har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer eller för någon personlig information som kan samlas in via dessa webbplatser eller tjänster. Kontrollera dessa policyer innan du skickar in personlig information till dessa webbplatser eller använder dessa tjänster. Vi kan också bli skyldiga att vidarebefordra vissa personuppgifter till sociala medieorganisationer via plug-ins för sociala medier (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram). Dessa organisationer får endast dina uppgifter om du klickar på relevant plugin-program på vår webbplats eller app. Se integritetspolicyn för tilläggsleverantörer för mer information om vilken information de samlar in och hur de lagrar dem. De kommer att vara oberoende datakontrollanter av sådana uppgifter.

6. Uppgifterna vi samlar in om dig Beroende på graden av ditt engagemang med vår webbplats, vår app och våra tjänster, kan vi samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig på följande sätt:

· Identitetsdata: Inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, titel, födelsedatum, kön. Det här är information du tillhandahåller oss när du skapar ett konto på vår app och / eller webbplats. Att skapa och underhålla ett konto hos PlusDent är nödvändigt för att få våra tjänster, så om du inte kan ge oss denna information kommer vi inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

· Kontaktinformation: Inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer. Det inkluderar också innehållet i din kommunikation med oss. Vi kräver denna information från dig för att kommunicera med dig i relation till våra tjänster. Utan dessa uppgifter kan vi inte svara på dina frågor, kontakta dig för att informera dig om viktiga frågor och / eller leverera PlusDent-programpaketet du kan köpa. Denna information är också nödvändig för att hantera dina möten med våra nätverkspartners (enligt definitionen i punkt 7).

· Finansiella data: Bankkonto- och betalkortsuppgifter. Om du köper PlusDent-programmet kommer vi att samla in denna information från dig och överföra den till en av våra leverantörer av betaltjänster, beroende på vilken betalningsmetod du har valt.

· Transaktionsdata: Inkluderar detaljer om betalningar till och från dig och detaljer om köp. Vi registrerar och behåller denna information för att hålla ett register över dina inköp.

· Teknisk data: I relation till användningen av vår app inkluderar detta: typen av mobil enhet du använder, en unik enhetsidentifierare (till exempel din enhets IMEI-nummer, MAC-adressen för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt eller det mobiltelefonnummer som används av enheten), mobilnätinformation, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobilwebbläsare du använder, inställning av tidszon. I relation till användningen av vår webbplats inkluderar detta internetprotokoll (IP) -adress, dina inloggningsdata, webbläsartyp och version, inställning och plats för tidszon, webbläsarens instickstyper och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på enheterna du använder för att komma åt denna webbplats.

· Profildata: Inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköpshistorik, preferenser, feedback och enkätsvar. Det här är all information som hänför sig till dina interaktioner med oss. Det är nödvändigt att förse dig med din registrerade kontotjänst.

· Användningsdata: Inkluderar information om din användning av vår app och / eller vår webbplats, inklusive men inte begränsat till, trafikdata och annan kommunikationsdata och de resurser som du har åtkomst till. Vi samlar in dessa uppgifter för att övervaka och mäta prestanda för vår app och webbplats.

· Marknads- och kommunikationsdata: Inkluderar dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och dina kommunikationspreferenser.

· Platsdata: Inkluderar din nuvarande plats som visas med GPS-teknik. Om du aktiverar platsdata i vår app eller i din webbläsare, kommer vi att använda den här informationen för att låta dig söka i våra nätverksproffs-möten efter din nuvarande plats

· Hälsodata: Inkluderar information om din tandhälsa (t.ex. tandköttsproblem), omfattningen av dina malocclusions, bitstorlek, eventuella tidigare tillstånd, diagnoser, tandpositioner, medicinering, information om allergier, intoleranser, tänderbilder och annan hälso- eller medicinsk information som kan vara nödvändigt i samband med tandinnriktingare-programmet som tillhandahålls av PlusDent ("PlusDent-programmet"), inklusive alla behandlingsplaner som har utarbetats för dig av våra nätverkspartners (enligt definitionen i punkt 7 nedan).

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data såsom statistiska eller demografiska data för något syfte. Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personliga uppgifter i lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt kommer att avslöja din identitet. Vi kan till exempel samla dina användningsdata för att beräkna procentandelen användare som har åtkomst till en specifik app- eller webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller ansluter aggregerade data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med denna integritetsspolicy.

All hälsodata som vi samlar in i samband med våra tjänster kommer att innehålla särskilda kategorier av personuppgifter. Dataskyddslagar ålägger vissa ytterligare skyldigheter för datakontrollanter i förhållande till sådana speciella kategorier av personuppgifter och vi kommer att ta extra försiktighet för att hålla det säkert och behandla det, endast om det är nödvändigt i samband med våra tjänster och endast på sättet beskrivs i denna integritetsspolicy.

HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

De flesta av de personuppgifter som vi behandlar om dig kommer att tillhandahållas av dig, till exempel under registrering på vår webbplats eller app, när du fyller i en förfrågningsformulär eller en ansökan om prenumeration på PlusDent-programmet, när du bokar en tid hos en av våra Network Partners, när du köper PlusDent-programmet och / eller när du på annat sätt interagerar med oss, vare sig det är via vår webbplats, app eller via telefon. Tillhandahållandet av sådan information är frivilligt, men om du inte kan tillhandahålla den till oss, kanske vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du till exempel inte kan ge oss ditt namn eller ålder kommer vi inte att kunna registrera ditt konto hos PlusDent.

Varje gång du besöker vår app eller vår webbplats kommer vi automatiskt att samla in personuppgifter inklusive teknisk data, innehållsdata och användningsdata. Vi samlar in denna information med hjälp av cookies och annan liknande teknik. För mer information om vår användning av cookies, se vår policy för cookies.

Vi använder också GPS-teknik för att bestämma din nuvarande plats. Funktionen "hitta din lokala nätverkspartner" på vår app och webbplats kräver dina platsdata för att funktionen ska fungera. Om du vill använda den speciella funktionen kommer du att bli ombedd att godkänna att dina uppgifter används för detta ändamål. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att inaktivera platsinformation i dina inställningar.]

Vi kommer också att få personuppgifter om dig från olika tredje parter:

· En del av dina hälsodata kommer att tillhandahållas oss av tandläkaren eller tandläkaren som har bedömt att du är berättigad till PlusDent-programmet ("Network Partner"). Om du deltar i en tid bokad via vår app eller webbplats kommer vår nätverkspartner att ge oss resultaten av utvärderingen, inklusive bilder av dina tänder och behandlingsplan och andra relevanta hälsodata;

· Kontakt-, finans- och transaktionsdata från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveransservice. Från maj 2020 inkluderar de företag vi arbetar med Stripe, PayPal och Tabeo LTD, Tabeo Broker Limited,

7. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra det. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

· Där du har godkänt innan behandlingen. Samtycke betyder att behandla dina personuppgifter där du har angett ditt avtal genom ett uttalande eller tydlig opt-in för behandling för ett specifikt syfte. Samtycke kommer endast att vara giltigt om det är en fritt given, specifik, informerad och entydig indikation på vad du vill. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att XXX@plusdental.de från din registrerade e-postadress.

· Där vi behöver utföra ett kontrakt, kommer vi att gå in eller ha ingått med dig. Utförande av kontrakt innebär att behandla dina uppgifter där det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt som du är part eller att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett sådant avtal.

· När det är nödvändigt för våra berättigade intressen (eller tredje parts intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen. Till exempel innebär legitimt intresse vår affärs intresse för att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa servicen / produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella effekter på dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra berättigade intressen mot eventuell påverkan på dig avseende specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

· Där vi måste uppfylla en juridisk eller lagstadgad skyldighet. Att följa en juridisk skyldighet innebär att behandla dina personuppgifter där det är nödvändigt för att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för.

I relation till dina hälsodata kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke när du skickar in din ansökan om konto registrering. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina hälsodata genom att kontakta oss. Men om du drar tillbaka ditt samtycke kommer vi inte att kunna ge dig PlusDent-program. Detta beror på att användningen av hälsodata är nödvändig för att utforma riktlinjerna och övervaka dina framsteg.

Tabellen nedan förklarar vad vi använder (bearbetar) din personliga information för (annan än den speciella datakategorin) och våra skäl för att göra det.

Syftet / aktivitet

Typ av data

Laglig grund för behandling

Installation av appen

Teknisk

Samtycke

För att registrera dig som ny användare

Identitet

Kontakt

Teknisk

Utförande av ett kontrakt med dig

Att bearbeta köp och leverera tjänster och våra produkter inklusive hantering av betalningar och samla in pengar som vi är skyldiga

Identitet

Kontakt

Finansiell

Transaktion

Teknisk

Marknadsföring och kommunikation

Plats

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att återkräva skulder på grund av oss)

Utförande av ett kontrakt med dig

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att få tillbaka skulder på grund av oss) För att hantera vår relation med dig inklusive svara på dina frågor och förfrågningar, meddela dig om ändringar i appen, webbplatsen, alla tjänster och / eller våra användarvillkor eller denna integritetsspolicy

Identitet

Kontakt

Finansiell

Profil

Marknadsföring och kommunikation

Utförande av ett kontrakt med dig

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla uppdateringar uppdaterade och för att analysera hur kunder använder våra produkter / tjänster)

Nödvändigt för att följa lagliga skyldigheter (för att informera dig om ändringar i våra villkor) För att du ska kunna delta i en prissättning, tävling eller genomföra en undersökning

Identitet

Kontakt

Teknisk

Profil

Marknadsföring och kommunikation

Din samtycke

Din samtycke

Utförande av ett kontrakt med dig

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att analysera hur kunder använder våra produkter / tjänster och för att utveckla dem och växa vår verksamhet)

För att skicka uppdateringar (via e-post eller via meddelanden / meddelandetjänst) om våra produkter och / eller tjänster, inklusive exklusiva erbjudanden, kampanjer eller nya produkter och / eller tjänster

Identitet

Kontakt

Teknisk

Profil

Marknadsföring och kommunikation

Nödvändigt för vårt legitima intresse (för att marknadsföra våra produkter och tjänster) - om du har köpt våra produkter tidigare och vi skickar information om liknande produkter eller tjänster

Godkännande - om du inte har köpt våra produkter tidigare

För att administrera och skydda vår verksamhet, vår App och webbplats inklusive felsökning, dataanalys och systemtest

Identitet

Kontakt

Teknisk

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahållande av administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet)

Att leverera innehåll och annonser till dig

För att mäta och analysera effektiviteten i annonseringen tjänar vi dig

För att övervaka trender så att vi kan förbättra appen

Identitet

Kontakt

Teknisk

Innehåll

Profil

Användande

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att utveckla våra produkter / tjänster och växa vår verksamhet)

8. Utlämnande av dina personuppgifter

Ovanstående syften och aktiviteter kan kräva att vi vidarebefordrar några av våra personuppgifter till följande tredje parter:

· Sunshine Smile GmbH baserat i Tyskland - det här är vårt holdingbolag som ger oss allt back-office support och infrastruktur;

· Network Partners, som kommer att fungera som datakontrollanter i förhållande till dina data;

· Våra tjänsteleverantörer agerar som oberoende kontrollörer; Våra tjänsteleverantörer fungerar som våra processorer ;;

· Professionella rådgivare som agerar som processorer eller gemensamma kontrollörer inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller konsult-, bank-, juridiska, försäkrings- och redovisningstjänster;

· HM Revenue and Tolls, regulatorer och andra myndigheter som agerar som processorer eller gemensamma kontrollörer som kräver rapportering av behandlingsverksamhet under vissa omständigheter; och

· Tredje parter som vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra användningsområden eller slå samman med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet, kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna integritetsspolicy.

Vi tillåter endast våra tjänsteleverantörer att hantera din personliga information om vi är nöjda, de vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information. Vi ålägger också tjänsteleverantörer avtalsmässiga skyldigheter för att se till att de bara kan använda din personliga information för att tillhandahålla tjänster till oss och till dig och av inga andra skäl.

Vi kan avslöja och utbyta information med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter för att uppfylla våra juridiska och lagstadgade skyldigheter.

9. Internationella överföringar

Vi ser till att dina personuppgifter skyddas genom att kräva att alla våra gruppföretag följer samma regler när du behandlar dina personuppgifter.

Vissa av de tredje parterna som tar emot personuppgifter från oss är baserade utanför Storbritannien eller EES så att deras behandling av dina personuppgifter innebär en överföring av data utanför Storbritannien eller EES.

När vi överför dina personuppgifter från Storbritannien eller EES, säkerställer vi att en liknande grad av skydd ges genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

· Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen och / eller den brittiska regeringen.

· När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen och / eller den brittiska regeringen som ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa eller Storbritannien.

· Om vi ​​använder leverantörer baserade i USA, kan vi överföra information till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver att de ger ett liknande skydd som personuppgifter som delas mellan Europa och Storbritannien och USA.

Vänligen kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som vi använder vid överföring av dina personuppgifter från Sverige eller EES.

10. Datasäkerhet

All information du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner som utförs av oss eller vår utvalda tredjepartsleverantör av betalningstjänsttjänster kommer att krypteras. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats eller vår app, är du ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

När vi har tagit emot din information kommer vi att använda stränga procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller får åtkomst på ett obehörigt sätt.

Vi har inrättat förfaranden för att hantera eventuella misstänkta överträdelser av personuppgifter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter när vi är lagligt skyldiga att göra det.

11. Förvaring av uppgifter

Vi förvarar grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sex år efter att de upphör att vara kunder i skattemässiga syften, och om det finns ett klagomål eller ett juridiskt krav.

Under vissa omständigheter kan du be oss ta bort dina uppgifter: se avsnittet om juridiska rättigheter nedan för mer information. Där vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke, och du drar tillbaka det samtycket, kommer vi att sluta behandla dina uppgifter och ta bort dem.

Under vissa omständigheter kommer vi att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

Om du inte använder ditt konto med PlusDent under en period på 12 månader kommer vi att behandla kontot som löpt ut och dina personuppgifter kan raderas.

12. Dina lagliga rättigheter

Under vissa omständigheter har du följande rättigheter enligt lagar om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter

· Begär tillgång till dina personuppgifter (vanligtvis känd som en "begäran om åtkomst till datainsamling"). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och kontrollera att vi lagligt behandlar dem. Om vi ​​är nöjda med att du har rätt att se dessa personuppgifter, och vi kan bekräfta din identitet, kommer vi, utom när ett undantag gäller, att ge dig dessa personuppgifter.

· Begär korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan ha alla ofullständiga eller felaktiga data som vi har om dig korrigerade, men vi kan behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna du tillhandahåller oss.

· Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss ta bort eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätten att be oss ta bort eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter till följa lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid din begäran.

· Motstånd mot bearbetning av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller sådana från en tredje part) och det finns något med din särskilda situation som gör att du vill göra invändningar mot behandling på denna grund eftersom du känner att det påverkar din grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

· Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier:

o om du vill att vi ska fastställa uppgifternas noggrannhet;

o där vår användning av uppgifterna är olaglig, men du vill inte att vi ska radera dem;

o där du behöver för att vi ska ha informationen även om vi inte längre kräver det eftersom du behöver det för att upprätta, utöva eller försvara juridiska fordringar; eller

o du har invänt mot vår användning av dina data, men vi måste verifiera om vi har övervägande legitima skäl för att använda dem.

· Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi tillhandahåller dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke för oss att använda eller där vi använde informationen för att utföra ett kontrakt med dig.

· Återkalla samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer emellertid inte att påverka lagligheten i någon behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att ge dig råd om detta är fallet när du drar tillbaka ditt samtycke. Du har också rätten att be oss om att inte fortsätta behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 3. Om vi ​​har anledning att tvivla på din identitet (till exempel gör du begäran från en annan e-postadress än den som är kopplad till ditt konto) , då kan vi be dig om bevis på identitet. Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I detta fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad.

13. Hur man klagar

Vi hoppas att vi kan lösa alla frågor eller problem som du kan ge om vår användning av din information. För ytterligare information om var och en av dessa rättigheter, inklusive omständigheterna under vilka de gäller, vänligen kontakta oss eller se Vägledning från informationskommitténs kontor (ICO) om individers rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen, som finns på https: //ico.org.uk/make-a-complaint/.

Kan jag behandlas?