Sneda tänder

Sneda tänder kan orsaka flera problem i din mun och behöver ibland korrigeras. Hur det kan fungera med korrigering av sneda tänder som vuxen ska vi gå igenom nu.

Varför får vissa sneda tänder?

Sneda tänder är något som man kan ha redan från unga år, men det kan också vara något som uppstår först i vuxen ålder. Det beror på av vilken anledning dina tänder blivit sneda. 

Sneda tänder i ung ålder beror många gånger på yttre faktorer. Det kan till exempel vara att man använt napp eller sugit på tummen länge – något som kan göra att tänderna får en felaktig ställning i munnen när de växer. Har man ramlat som barn och slagit mjölktänderna så hårt att de ramlat ut, kan de permanenta tänderna som senare växer ut vara sneda eller vridna redan från start när de börjar växa. Även saker som tandgnissling och liknande kan påverka i vilken riktning tänderna växer i munnen. 

Genetiska faktorer har också en stor inverkan på tändernas placering. Trångställning är en vanlig orsak till sneda tänder och beror på att käken inte helt växt som den ska. Den har därför inte tillräckligt med plats till alla tänder som vill komma upp. När inte tänderna får plats att växa där de egentligen ska, kommer de i stället växa där de får plats. Det gör att tänderna kan växa både snett samt framför och bakom din egentliga tandrad. 

Det kan därmed finnas många olika orsaker varför vissa får sneda tänder, men inte andra:

 • Yttre påverkan: Även om inga direkta anlag för sneda tänder finns, kan man ändå få sneda tänder genom att själv påverka hur tänderna växer. Vanliga sådana yttre faktorer som gör att tänderna växer snett är bland annat att man sugit på tummen eller använt napp länge som barn. Det kan också vara så att man varit en notorisk ”pennbitare” – det vill säga att man bitit väldigt mycket på pennan under skolåldern, att man har en tunga som trycker konstant mot framtänderna, eller att man fått ett hårt slag mot munnen som ruckat på tändernas placering. 

 • Genetiska faktorer: Vilka möjligheter dina tänder faktiskt har att växa rakt kommer givetvis också påverka hur de sedan växer i munnen. Finns det inte tillräckligt med plats för tänderna kommer de inte sluta växa för det – istället tar de minsta motståndets lag och växer där plats finns. Finns det för mycket plats kommer det istället bli mellanrum mellan tänderna – så kallade gluggar.

 • Åldersmässiga faktorer: I takt med att man blir äldre påverkas skelettet i kroppen genom att det hela tiden försvagas – skelettet blir mer poröst och förlorar sin densitet. Detta påverkar alla delar av skelettet – även käkbenet – och det kan därför i sin tur även påverka tändernas position i munnen. 

Är sneda tänder ärftligt?

Ja, sneda tänder kan absolut vara ärftligt – men det måste inte vara det. Har man en eller två föräldrar som har sneda tänder, är risken stor för att man själv också får sneda tänder. Detta beror kort och gott på att man ärver sin kroppsliga uppbyggnad från sina föräldrar. Som de flesta har koll på kan man däremot inte ärva alla drag från bägge föräldrarna – så man måste inte ärva sneda tänder. Däremot är risken hög för att det går i arv, framför allt om bägge föräldrar har sneda tänder. 

Inom psykologin brukar man prata om arv och miljö – och detta är något som till viss del kan appliceras även på sneda tänder. Dina arvsanlag kan påverka och göra så att du får sneda tänder, men det är också möjligt att få sneda tänder utan att bära på arvsanlag för detta – exempelvis genom påverkan från olika yttre faktorer. 

Varför får man sneda tänder som vuxen?

Att få sneda tänder i vuxen ålder, trots att man haft raka tänder hela livet, är inte någonting ovanligt alls. Tvärtom är det väldigt vanligt – och det har att göra med åldrandeprocessen. 

I takt med att vi blir äldre förlorar skelettet en del av sin densitet – ju äldre vi blir desto större blir förlusten. Detta beror på att skelettet till viss del förlorar sin förmåga att tillgodogöra sig kalcium. För kvinnor är det vanligt att denna process påbörjas i samband med klimakteriet. Detta för att könshormonet östrogen då minskar i kroppen, vilket påverkar förmågan att bibehålla benmassan i skelettet. Man brukar uppskatta att kvinnors nedbrytningsprocess av skelettet börjar runt 50-årsåldern, medan mäns nedbrytningsprocess påbörjas något senare. 

Denna process påverkar hela skelettet – vilket givetvis inkluderar även käkbenet, i vilket ju tänderna sitter fast. När käkbenet förlorar sin densitet förändras strukturen, och tänderna påverkas. En vanlig effekt av detta är att tänderna börjar bli sneda – framför allt tänderna längst fram i underkäken.

Vilka fördelar finns med att korrigera sneda tänder?

Om du har tänder som sitter snett kan det finnas flera anledningar till att detta bör korrigeras. En av de främsta orsakerna till att man bör korrigera sneda tänder är att det påverkar munhälsan positivt. Har man sneda tänder är det ofta svårt att rengöra dem ordentligt – man kommer helt enkelt inte åt överallt. Det finns också de psykiska aspekterna, där många vuxna med sneda tänder inte känner sig bekväma med att visa tänderna, till exempel när de ler. 

 • Svårt att rengöra ordentligt i munnen. När tänderna sitter snett är det ofta svårt att komma åt ordentligt i alla gömslen mellan tänderna. Lämnas matrester och liknande kvar på dessa ställen kommer det snart leda till kariesangrepp – något som de allra flesta idag vet kan leda till bland annat tandvärk och hål i tänderna. Det är också möjligt att drabbas av smärtsam tandköttsinflammation och blödande tandkött om man inte kommer åt att rengöra tänderna ordentligt. Det är något som i förlängningen kan leda till effekter som tandlossning – det vill säga att tänderna lossnar från sina fästen i käken och ramlar ut. Genom att korrigera sneda tänder redan i ett tidigt skede som vuxen, har man goda chanser att undvika sådana oönskade konsekvenser. 

 • Sneda tänder kan orsaka bettfel. Är dina tänder sneda på grund av exempelvis trångställning, är det inte bara rengöringen av tänderna du behöver ha i åtanke. Också tuggytorna i munnen kan påverkas av detta, till exempel om dina tänder är så sneda att de leder till ett bettfel. Du kan då använda tuggytorna felaktigt, vilket försvårar tuggandet när du äter. Ett sådant bettfel tänker man många gånger inte på själv, eftersom våra kroppar har en förmåga att anpassa sig utifrån de förutsättningar som finns. Att gå med ett bettfel på grund av sneda tänder kan dock medföra att du använder tuggmuskulaturen felaktigt eller att den överansträngs. Det kan i sin tur leda till spänningshuvudvärk och felaktigt slitna tuggytor. 

 • Att inte trivas i sitt eget leende. Det kan också finnas rent estetiska orsaker till att du vill korrigera sneda tänder i vuxen ålder. Medan vissa anser att en liten sned tand kan vara något charmigt som är en del av det som gör ens utseende unikt, är sneda tänder också något som många andra vuxna skäms över. En konsekvens av att man skäms blir att man undviker att visa tänderna – till exempel genom att endast le med stängd mun. Att känna sig bekväm i sitt eget leende är otroligt viktigt för självkänslan – något som i sin tur spiller över på det generella välmåendet och hur man uppfattas av andra. 

Hur kan man få raka tänder?

Det finns flera olika sätt att få raka tänder. Är man ung och har problem med sneda tänder kommer man sannolikt bli erbjuden tandställning – som regel en permanent sådan. En permanent tandställning sitter i munnen till dess att behandlingen är färdig. Den vanligaste tandställningen idag är den så kallade ”rälsen”. Denna fästs på tänderna med hjälp av små kuddar som limmas fast på varje tand. Därefter justeras tändernas position i munnen genom att man spänner de metalltrådar som löper genom hela tandställningen. Man ”drar” tänderna på plats, bit för bit. Detta är såklart ingenting som görs i en handvändning, utan flera återbesök hos tandläkaren krävs för att justera tändernas position lite i taget ända tills man är nöjd. 

Många har den felaktiga uppfattningen att man endast kan ha tandställning som ung, och att det bara är då det går att justera tändernas placering i munnen. Det stämmer förvisso att det kan vara något enklare att flytta på tänderna innan de har etablerat sig ordentligt i munnen, men det är för den sakens skull absolut inte något omöjligt eller ens svårarrangerat projekt att få raka tänder även som vuxen. Är man vuxen och har sneda tänder går det också att använda tandställning – men många vuxna undviker helst detta alternativ då det kan upplevas som genant att använda tandställning i vuxen ålder. Vill man inte ha tandställning finns det dock andra alternativ att välja på. 

På PlusDental använder vi oss av osynliga aligners. Detta är en nästintill osynlig tandskena som erbjuder stor flexibilitet, då den går att ta ut till exempel när du äter eller dricker. På så vis behöver du aldrig vara orolig för att det ska fastna illaluktande matrester i tandställningen, eller uppleva att det är svårt att hålla efter munhygienen. Hela processen med att skaffa och använda osynliga aligners för att korrigera sneda tänder är mycket smidig och den största delen av hela behandlingen görs hemifrån.

 1. Kostnadsfri konsultation med 3D-skanning. Innan behandlingen med osynliga aligners påbörjas får du genomgå en kostnadsfri konsultation. Denna genomförs hos någon av våra partnerkliniker som finns på en rad olika orter runt om i landet. Du väljer såklart själv hos vilken av dessa du vill boka din tid. I samband med konsultationen genomförs en komplett 3D-skanning av dina tänder och käke, för att se hur tänderna sitter placerade i munnen. Under hela skanningen kan du se resultatet på en skärm framför dig, så att du enkelt kan följa med i vad som sker och vilka behov som eventuellt kan finnas för korrigering av dina tänder. 3D-skanningen är helt fri från smärta och obehag. Hela konsultationen och 3D-skanningen är alltid gratis för dig att genomföra.  Du har heller inga förpliktelser till att tacka ja till något vare sig före, under eller efter besöket. Du förbinder dig med andra ord inte till någonting.

 2. Personlig behandlingsplan. En individuell behandlingsplan tas fram till dig utifrån den 3D-skanning du gjort i samband med konsultationen. Den är planerad utifrån vilka behov som finns för just dina tänder, och i behandlingsplanen finns också en 3D-simulering. Den visar hur dina tänder är tänkta att flytta sig under behandlingen samt vilket slutresultat som hela behandlingsplanen förväntas uppnå. I din personliga behandlingsplan får du också ta del av vilket pris som din behandling kommer att betinga – det beräknas individuellt utifrån från hur komplex behandlingen förväntas att bli. Du har fortfarande inga förpliktelser utan väljer själv om du vill tacka ja eller nej till det erbjudande som ges. Om du tackar ja till erbjudandet kommer nu din behandlingsplan att initieras.

 3. Behandling med osynliga aligners påbörjas. När du tackar ja till erbjudandet i din behandlingsplan kommer den att påbörjas direkt. Dina osynliga aligners kommer då tillverkas av experter i vårt banbrytande tandlaboratorium i Tyskland. Som mall för dina aligners används den 3D-skanning som gjordes av dina tänder i samband med konsultationen. På så vis säkerställs en optimal passform för just dina tänder. Så snart dina osynliga aligners är färdigtillverkade kommer de skickas direkt hem till dig så att du kan börja använda dem omedelbart.

 4. Behandling med uppföljning via app. Så snart dina osynliga aligners anlänt hem till dig är det dags att börja använda dem. I din låda från oss kommer du hitta ett flertal osynliga aligners – exakt antal varierar beroende på komplexiteten i din tandkorrigering. Du kommer även hitta ett antal andra produkter i din låda som är bra att ha under behandlingen. Det är mycket viktigt att du använder dina aligners i rätt ordning – varje tandskena är nämligen utformad för att steg för steg korrigera dina tänder och göra dem raka. Varje gång du byter till en ny skena korrigeras dina tänder ännu ett steg. Det är mycket små justeringar som görs varje gång, för att minimera risken för obehag. Under tiden din behandling pågår kommer du få tillgång till vår användarvänliga PlusDental-app, i vilken du kommer få regelbunden uppföljning av hela behandlingen. Du behöver med andra ord inte besöka någon fysisk klinik för att genomföra uppföljande besök hos tandläkare. I stället kommer våra tandläkare övervaka dina framsteg i appen, och i denna finns PlusDentals tandläkare alltid tillgängliga för dig. Det gör att du alltid kan få hjälp och råd när du behöver, samtidigt som du inte behöver tänka på att planera in tidsödande fysiska återbesök hos tandkliniken. Här sker allt sådant online, direkt via appen.

 5. Slutresultat. Hur lång tid det tar att uppnå det förväntade slutresultatet är mycket individuellt. De snabbaste behandlingarna går på runt 3 månader, men det är inte alls ovanligt att det tar längre tid än så – det varierar från person till person. För att dina tänder ska hålla sig på plats i sin nya position efter behandlingen, rekommenderas du att använda våra särskilda retainers som en viktig del av en framgångsrik efterbehandling. Dessa retainers är lite tjockare än de osynliga aligners du använt under behandlingen, men lämnar fortfarande samma flexibilitet som dina osynliga aligners. Även dina retainers går nämligen att ta ur närhelst du önskar – men de rekommenderas att sitta på ett angivet minsta antal timmar varje dag. Hur många timmar per dag som rekommenderas beror på var i efterbehandlingen du befinner dig. Precis som dina osynliga aligners är också dina retainers specialtillverkade utifrån dina tänders position, vilket ger en utmärkt passform anpassad för just din mun. 

Fördelarna med att välja osynliga aligners istället för en fast tandställning är många. En av de tyngst vägande anledningarna för många vuxna är det faktum att en permanent tandställning upplevs som obekväm och genant att bära. Osynliga aligners ger också avsevärt större flexibilitet till användaren, eftersom de snabbt och enkelt kan plockas ut vid behov. 

Vad kostar det att reglera tänderna?

Att reglera tänderna är inte gratis – åtminstone inte för dig som är över 23 år. Innan dess finns det möjlighet att beviljas kostnadsfri korrigering av tänderna, förutsatt att man har en specialisttandläkare som menar att en korrigering behövs. Är du över 23 år får du bekosta din korrigering själv, och priset kan variera stort beroende på vilken metod för korrigering av tänderna du väljer. 

En permanent tandställning är bland de dyrare metoderna för korrigering av sneda tänder, och priset kan ofta komma upp i flera tiotusentals kronor. Samtidigt är det många vuxna med sneda tänder som inte vill använda sig av en permanent tandställning, av olika anledningar. 

Tandskenor i form av osynliga aligners brukar då vara ett avsevärt mer kostnadseffektivt sätt att korrigera sneda tänder som vuxen. Det brukar vara väsentliga prisskillnader mellan en fast tandställning och osynliga aligners – skillnader som inte alls återspeglas i slutresultaten av behandlingen. 

Det kan därför löna sig stort att vända blicken mot osynliga aligners. Vill eller kan man inte betala hela summan för behandlingen på en gång är det dessutom som regel möjligt att dela upp beloppet på flera delbetalningar. 

Boka din kostnadsfria skanning