Raka tänder

Sneda tänder är ett vanligt problem som kan vara jobbigt för många – av både estetiska och medicinska skäl. Här hittar du info om sneda tänder och hur du kan få raka tänder som vuxen.

Varför får man sneda tänder?

Sneda tänder är ett relativt vanligt förekommande problem bland vuxna. En vanlig anledning till sneda tänder i vuxen ålder är kort och gott också att vi blir äldre. Det är nämligen så att käken omformas i takt med åldern, vilket leder till att tändernas placering i munnen ändras. Samtidigt förlorar käkbenet också en del av sin densitet vilket också har sin inverkan – ju äldre man blir, desto tydligare syns ofta detta på tänderna.

En annan relativt vanlig anledning till sneda tänder som vuxen är så kallad trångställning. Det innebär i korthet att det är för tätt mellan tänderna i käken, vilket gör att tänderna inte får det utrymme de behöver. När tänderna inte får ordentlig plats att växa bredvid varandra resulterar det som regel i att de i stället växer snett. Många vuxna har inte fått detta korrigerat som unga eftersom det i ung ålder inte varit något större problem, men liksom övriga felställningar av tänderna kan också trångställning utvecklas negativt när man blir äldre.

Har man tänder som bara är lite sneda brukar det sällan påverka själva bettfunktionen. Däremot kan många fortfarande vilja korrigera de sneda tänderna av estetiska skäl. Man känner sig helt enkelt mer bekväm med ett leende som visar upp en samling raka tänder. 

Har man mycket sneda tänder kan det många gånger inte bara ha en rent estetisk påverkan, utan också en funktionell påverkan. Det kan vara svårt att komma åt ordentligt när man rengör munnen, vilket kan orsaka karies och i ett senare skede också hål. Det kan också bli så att bettfunktionen påverkas så att man inte kan bita ihop tänderna optimalt. Detta kan i sin tur leda till att tuggytorna på tänderna får ett felaktigt slitage. Har du ett sådant bettfel på grund av sneda tänder kan det vara så att du behöver korrigera tänderna av funktionella skäl. 

Även om det finns flera olika orsaker till sneda tänder är det framför allt tre grundorsaker som ligger bakom de allra flesta problem med sneda tänder: 

 • Tänderna har vridit sig eller lutar: Ofta när man blir äldre har tänderna en tendens att bli mer sneda i munnen. Det hänger ihop med det faktum att käkbenet förlorar sin densitet, vilket gör att tändernas placering till viss del omformas i munnen. 

 • Trångställning av tänderna: Om tänderna sitter för tätt och inte har plats att växa där de ska, kommer de i stället växa där de får plats. Det gör att du kan få tänder som ligger både utanför och innanför din vanliga tandrad. 

 • Glugg mellan tänder: Är det i stället för mycket plats i munnen leder det till att det blir mellanrum mellan tänderna – så kallade gluggar. Ibland kan det leda till sneda tänder, men man kan också ha raka tänder och glugg – men vilja få bort eller reducera storleken på själva gluggen. 

Sneda tänder kan i längden orsaka stora problem i munnen, mycket beroende på framför allt svårigheter att hålla efter ordentligt när det kommer till munhygienen. 

 •  Marginellt sneda tänder brukar sällan ha någon större funktionell påverkan på bettet. Däremot upplever många att det är svårare att rengöra sneda eller vridna tänder, vilket kan ge kariesangrepp. Vid problem med rengöringen av tänderna finns också stor risk att drabbas av smärtsam tandköttsinflammation – något som i längden kan leda till bland annat tandlossning. 

 • Det är också så att många upplever det som psykiskt jobbigt att ha sneda tänder eller glugg – det påverkar självkänslan på ett negativt sätt och man vill inte gärna le, av rädsla för att visa sina tänder. 

 • Lider du av trångställning av tänderna finns det ytterligare aspekter att ta i beaktande. Munhygienen är ofta svårare att sköta, eftersom det är krångligt att komma åt mellan alla tänder. Tänder som sitter på fel ställe i munnen orsakar också ofta bettproblem av varierande grad. Biter du hela tiden ihop dina tänder fel kommer det först och främst att innebära ett felaktigt slitage av tuggytorna i munnen. Därtill kan det också göra att du använder fel muskulatur när du tuggar, vilket kan leda till bland annat spänningshuvudvärk.

Att korrigera sneda tänder kan därmed ha flera fördelar – för såväl det fysiska som det psykiska välmåendet. 

Kan man få rakare tänder hemma?

Att få raka tänder hemifrån är något som många önskar sig, men svaret på frågan är lite mer komplext än bara ett enkelt ja eller nej. För många vuxna med sneda tänder är det möjligt att få rakare tänder hemifrån, men det kräver alltid en inledande konsultation för att se vilka möjligheter som finns att eventuellt kunna korrigera de sneda tänderna själv, med våra moderna tekniker. 

Det finns inga ”husmorstips” man kan ta till för att på egen hand korrigera sina sneda tänder. Däremot finns det goda möjligheter att – med hjälp av den tjänst som vi erbjuder – genomföra en individuell behandlingsplan som över tid kan ge dig raka tänder. Denna behandlingsplan går att genomföra i stort sett helt och hållet hemifrån – endast ett inledande besök på en klinik krävs, som sagt.

Är tandställning gratis?

En tandställning är något som man har möjlighet att få kostnadsfritt upp till 23 år, om ett behov föreligger. Man ska då ha en sådan bettavvikelse som gör att det blir svårt att bita och tugga ordentligt. Det är dock inte så att man per automatik har rätt till kostnadsfri tandställning endast baserat på ens ålder. I stället görs bedömningen individuellt i varje fall och baseras på om specialisttandläkaren bedömer att det finns ett tillräckligt starkt behov för en tandreglering eller ej. 

Har man sneda tänder som vuxen och vill korrigera det med tandställning får man betala kostnaden för detta själv. Det gäller även om man av någon anledning inte fått sina tänder reglerade i ung ålder – även om ett sådant behov kan ha funnits redan då. 

Att som vuxen låta sätta in en tandställning för att korrigera sneda tänder är för de flesta en ganska omfattande kostnad. Alla har inte råd med tandställning som vuxna – därför är det bra att känna till att det finns alternativ till de klassiska tandställningarna. Dessa alternativ är många gånger avsevärt billigare, samtidigt som slutresultatet ofta är likvärdigt. 

 • Tandställning är gratis upp till 23 års ålder om specialisttandläkare anser att ett sådant behov föreligger.

 • Tandställning ges sällan gratis för att korrigera mindre felställningar av tänderna.

 • Över 23 års ålder får man bekosta tandställning själv.

 • Avsevärt billigare alternativ till fasta tandställningar finns.

Även om man inte alltid har lust att spendera pengar på att korrigera sina tänder, är det som regel ofta en mycket god investering. Raka tänder gör det enklare att hålla en god munhygien – något som i sin tur avsevärt minskar risken för framtida problem med karies, hål, tandköttsinflammation och tandlossning etc, vilket medför både besvär och kostnader.

Samtidigt kan ett leende med raka tänder göra underverk för självkänslan – en känsla som kan vara svår att mäta i pengar. 

Vad kan man ha istället för tandställning?

Det finns flera alternativ till tandställning, som är både smidigare och många gånger också mer diskreta. Med tandställning menas som regel den klassiska ”rälsen”, men det finns också sådana tandställningar som går utanför munnen. De senare används dock sällan under dagtid – av förklarliga skäl. 

För dig som inte vill ha tandställning är framför allt bettskena eller osynliga aligners de två vanligaste alternativen. Gemensamt för de båda är att de erbjuder mer flexibilitet för användaren, då de går att ta ut till exempel när man äter eller om man av någon anledning vill ta ut dem under en kort stund. Eftersom du kan ta ut dem i samband med att du äter, är det lätt att hålla efter munhygienen. 

När man jämför osynliga aligners och bettskenor finns det inte bara likheter, utan också flera skillnader – framför allt när det kommer till deras användningsområden. 

Osynliga aligners: Detta är den typ av korrigeringsmetod som används hos PlusDental för att ge raka tänder. Osynliga aligners liknar till utseendet en bettskena, men de är tunnare och framtagna för att de inte ska synas i munnen när du använder dem. 

Osynliga aligners tas fram utifrån en 3D-skanning av dina tänder. De är alltså utformade för att passa exakt till dina tänders form. I din behandling kommer du få ett flertal olika aligners – hur många beror på hur stor justering av dina tänder som behövs. Det finns en bestämd ordning för när varje aligner ska användas – och hur. Dessa aligners kommer sedan i små steg att justera dina tänder ända tills de sitter rakt. 

Medan många användare av tandställning eller ”räls” ofta gruvar sig inför tandläkarbesöken när tänderna ska justeras, då det ofta upplevs som mycket smärtsamt, kan osynliga aligners vara en mindre smärtsam metod för justering av tänderna. Flera användare kan uppleva en öm och tryckande känsla i samband med att man byter till nästa osynliga aligner, men det minskar kontinuerligt tills det försvunnit helt. 

En vanlig fråga kring den osynliga alignern är om det hörs vid tal att man använder denna. I samband med att man påbörjar sin behandling med osynliga aligners känns det ofta ovant i munnen de första få dagarna, vilket också ibland märks lite på talet. Man vänjer sig dock snabbt, och därefter hörs ingen skillnad alls när du pratar. 

Efter att korrigeringen av tänderna nått det önskade slutresultatet bör retainers användas för att säkerställa att tänderna behåller sin önskade position. Detta är i stort sett som en osynlig aligner fast i ett något tjockare material. 

Bettskena: En bettskena är idag oftast genomskinlig, men kan också göras i olika färger. För att utforma en bettskena gör man som regel en avgjutning av tänderna och deras position i munnen, genom att bita i en sorts form. 

En bettskena används främst nattetid och då för att undvika problem som tandgnissling, snarkningar eller att man biter ihop käkarna för hårt – något som i sin tur kan leda bland annat till problem med huvudvärk. 

Eftersom syftet med en bettskena ofta inte är att korrigera ett felaktigt bett, utan i stället motverka andra bettrelaterade problem, är den utformad på ett annorlunda vis. 

En bettskena är väl synlig i munnen och är ofta flera millimeter tjock vid den del av bettskenan som går över själva tuggytan på tänderna. Denna tjocklek behövs för att inte bettskenan ska tuggas sönder, till exempel vid tandgnissling eller vid problem med att man biter ihop tänderna hårt. 

Det brukar också höras tydligt på talet när man använder en bettskena, eftersom den inte är utformad för att användas till vardagligt bruk. Det brukar dock inte ha någon större inverkan på dess funktionalitet för användaren, eftersom bettskenan främst är ett nattligt hjälpmedel. 

Att välja andra alternativ än just tandställning är idag enkelt, eftersom det är tillgängligt för de flesta över 18 år. Det kan också ha flera fördelar att välja bort den traditionella tandställningen för att korrigera sneda tänder i vuxen ålder.

 • Den kostnadsmässiga biten för osynliga aligners, retainers och bettskenor ligger normalt avsevärt lägre än vad det kostar att sätta in en tandställning. Om du inte vill eller kan betala beloppet i sin helhet på en gång, finns också goda möjligheter för att lägga upp kostnaden som delbetalningar. 

 • Eftersom du kan ta ut osynliga aligners och bettskenor ur munnen är det lättare att hålla rent mellan tänderna, och du behöver aldrig vara orolig för att det ska fastna matrester i din aligner – något som är ett vanligt problem för den med permanent tandställning, och som ofta leder till problem med oangenäm doft ur munnen. 

 • Osynliga aligners utgör ett avsevärt mer diskret alternativ till tandkorrigering än exempelvis räls. Den osynliga alignern är knappt synbar om man inte tittar noggrant, vilket gör att många vuxna med sneda tänder känner sig mycket mer bekväma med att använda en sådan. 

Hur kan man få raka tänder?

Att få raka tänder är något många önskar sig, och faktum är att det inte alls behöver vara en särskilt komplicerad process. Med hjälp av våra osynliga aligners kan du ha möjlighet att korrigera dina sneda tänder hemifrån, samtidigt som du har tillgång till stöd och råd från erfarna tandläkare via vår tillhörande app.

För dig som går i tankar om att korrigera dina sneda tänder och vill ha möjlighet att göra det hemifrån ska vi förklara i några enkla steg hur det går till hos oss på PlusDental. 

 1. Det hela inleds med en kostnadsfri konsultation: PlusDental har flera partnerkliniker runt om i landet. Du bokar då en tid för en konsultation vid den klinik som passar dig bäst. Du får komma dit och göra en 3D-skanning av dina tänder, där du kan vara med och se på en skärm hur dina tänder och ditt bett ser ut. 3D-skanningen går snabbt och den är helt smärtfri. Du betalar ingenting för besöket och du har inga förpliktelser att tacka ja till något efter detta. 

 2. Du får en behandlingsplan: Om det under din konsultation visar sig att du har ett behov av en korrigering av sneda tänder, kommer en individuell behandlingsplan tas fram för dig. I denna medföljer också en 3D-simulering som visar det förväntade resultatet av behandlingen, förutsatt att du följer planen som uppgjort. Tillsammans med behandlingsplanen kommer också information om kostnaden som beräknats för denna. Priset beräknas individuellt utifrån hur komplex behandlingen förväntas vara. Du har fortfarande inga förpliktelser, utan väljer själv om du vill tacka ja eller nej till det erbjudande du getts.

 3. Behandlingen påbörjas: Om du väljer att tacka ja till din personliga behandlingsplan kommer specialtillverkade osynliga aligners tas fram, utifrån den 3D-skanning som gjorts av dina tänder. Dessa tas fram med hjälp av mycket avancerad teknik, vilket gör att de passar dina tänder perfekt. Skenorna skickas sedan direkt hem till dig, i din brevlåda, och du kan påbörja behandlingen så snart du fått hem ditt paket.

 4. Digitala uppföljningar: Under hela behandlingstiden kommer du använda dig av en särskild app. Genom denna har du alltid tillgång till våra tandläkare som regelbundet kommer kontrollera och följa upp resultaten av din hemmabehandling. Det hela sker digitalt, genom appen, så du behöver inte tänka på att planera in tidskrävande besök på fysiska kliniker för uppföljning. 

 5. Slutresultat: Under tiden din behandling pågår kommer du märka hur dina tänder blir alltmer raka. Det förväntade slutresultatet samt den tid det uppskattas att nå målet är mycket individuellt och har angetts i din behandlingsplan. Observera att det är förväntade resultat. Det innebär att avvikelser kan förekomma. Har du följt din behandlingsplan och ändå inte uppnått det enligt behandlingsplanen förväntade slutresultatet kommer du dock erbjudas en extra förfining av tänderna utan kostnad. 

Konklusionen av det vi har gått igenom är med andra ord att det går att få raka tänder hemma – och det är dessutom en relativt okomplicerad process. Huruvida det är möjligt för just dig behöver du dock alltid genomföra en personlig konsultation för att ta reda på. Detta hjälper vi dig gärna med här på PlusDental. 

Boka din kostnadsfria skanning