Retainer: raka tänder efter tandställnin

En retainer är en typ av stabilisator som används efter tandställning för att tänderna ska behålla sin nya position. Här kan du läsa allt du behöver veta om hur retainers fungerar.

Vad gör en retainer?

Vad en retainer gör är att den hjälper till att förhindra att tänderna flyttar sig tillbaka till den position de hade från början i munnen, innan du började använda din tandställning.

I samband med att man börjar använda en tandställning, justeras tänderna i flera små steg, för att slutligen uppnå ett resultat där tänderna sitter jämnt och rakt i munnen. När alla tänder har justerats till en position som ger en rak tandrad, är det såklart också önskvärt att tänderna därefter förblir i denna position permanent. 

Vad som är vanligt efter att tandregleringen avslutats är dock att tänderna börjar röra sig igen vilket, i det långa loppet, inte sällan leder till att tänderna återgår till sitt ursprungliga läge. För att detta inte ska ske, sätter man efter avslutad tandkorrigering in en så kallad retainer – en tandstabilisator som förhindrar att de nyligen korrigerade tänderna börjar förflytta sig igen. Det finns två olika typer av retainers som kan användas efter behandlingen av dina tänder – antingen en fast, eller en löstagbar. Vilken typ av retainer som används avgör du själv. Det är dock väldigt viktigt att använda en retainer, för att säkerställa att tändernas nya position bibehålls. 

Kort sammanfattat använder du med andra ord en retainer för att ditt nya, raka, leende ska fortsätta vara rakt även efter att du avslutat din korrigering av tändernas position. Att använda en retainer rekommenderas starkt. 

 • Retainer används för att tänderna ska bibehålla sin position efter avslutad behandling.

 • Om retainer inte används, riskerar tänderna att börja förflytta sig i munnen igen.

Hur länge ska man ha en retainer?

Hur länge man ska ha en retainer är individuellt. Upplägget ser dock likadant ut för alla användare till en början. Det är rekommenderat att övergå direkt från tandkorrigeringen till retainer utan uppehåll. Detta för att de nyligen korrigerade tänderna inte ska få någon chans att börja förflytta sig tillbaka till sin ursprungliga position. 

En löstagbar retainer fungerar på många vis i stort sett likvärdigt med de skenor som använts under behandlingen. Även den löstagbara retainern kommer i form av en skena, men den är gjord i ett något tjockare material än de tandskenor du använt under din behandling. 

Den första tiden efter att din behandling är klar, är också den tid då tändernas nya placering är som mest känslig för yttre påverkan. De två första veckorna efter att din behandling avslutats rekommenderas du därför att använda din nya retainer 22 timmar per dygn. Efter de två första veckorna har tänderna hunnit stabilisera sig ytterligare i sina nya positioner. Du kan då börja använda din retainer avsevärt kortare tid – nästföljande sex månader räcker det att du använder retainern tolv timmar per dygn. Vilka tider du använder din retainer är givetvis individuellt. De flesta väljer dock att förlägga användandet till nattens sömn, samt de närmsta timmarna före och efter denna. 

Efter att det gått sex månader är det också endast under nattetid som retainer behöver användas. Du ska använda retainer när du sover under en tidsperiod av minst fyra år. Det rekommenderas dock att du fortsätter använda retainer under natten livet ut, för att säkerställa att dina tänder bibehåller sin position lika länge. Vill du inte riskera att dina tänder börjar återgå till sina ursprungliga positioner bör du med andra ord använda retainers för att undvika detta. 

Dina retainers kommer i form av genomskinliga och mjuka tandskenor, och för att de ska bibehålla både mjukhet och fräschör rekommenderas du att byta ut dem mot nya retainers med jämna mellanrum. Hur ofta de behöver bytas är individuellt, men vi rekommenderar att du byter till nya retainers åtminstone var sjätte till tolfte månad för att de ska fortsätta hålla sig fina, behagliga och fräscha. 

 • Rekommenderad användning av retainer är minst fyra år, men helst livet ut, för att säkerställa att tändernas önskade position bibehålls.

 • Det är viktigt att följa rekommenderade tidsintervall för användning av dina retainers.

Vad kostar en ny retainer?

Hur mycket en ny retainer kostar är en vanlig fundering våra användare har. Hos oss på PlusDental kan du beställa individuellt tillverkade retainers som utformats efter just din exakta tandrad. Detta har du möjlighet att göra redan några veckor innan din behandling avslutats, för att på så vis säkerställa att dina färdiga retainers finns på plats så snart din behandling är klar. Priset för att beställa individuellt tillverkade retainers här på PlusDental ligger på 1090 kr. 

I samband med att du ska byta ut dina gamla retainers mot nya, har du stor möjlighet att själv påverka priset. Det beror på att ju bättre du underhåller dina retainers, desto längre kommer de också hålla sig fräscha och fina. Det innebär i sin tur att du inte behöver ha lika täta intervall mellan bytena av retainers – i stället får dina retainers en längre levnadstid och du kan använda dem under en längre tid. Det ger i sin tur en lägre kostnad för dig, om man slår ut den totala kostnaden över den tid du använt dina retainers innan det är dags för byte. Att du själv har möjlighet att vara med och påverka den totala kostnaden för dina retainers är något som är viktigt att ha i åtanke när du använder dem, så att du försöker ta hand om dem på bästa sätt. 

När du rengör dina löstagbara retainers bör du tänka på att använda en tandborste med mjuk borst för att inte riskera att skada retainern. Du bör också välja en mild tandkräm till rengöringen, av samma anledning.

 • Att beställa individuellt tillverkade retainers kostar 1090 kr

 • Du kan själv påverka priset genom att ta god hand om de retainers du har, eftersom det förlänger deras livstid. På så vis behöver du inte beställa nya retainers lika ofta, vilket i sin tur ger dig en lägre kostnad för retainers.

 • Löstagbara retainers bör rengöras varsamt med mild tandkräm samt en tandborste med mjuk borst.

Kan tänder flytta på sig efter tandställning?

Om tänder kan flytta på sig efter tandställning är en vanlig fråga som ofta dyker upp här på PlusDental, och det korta svaret är ”ja”. Tänderna kan flytta på sig efter att man använt tandställning – och de gör som regel dessutom oftast det också. Det beror på att man använt tandställningen just för att flytta på tänderna – något som leder till att tänderna inte sitter lika stabilt i sina positioner som de gjorde från början. Det är också av denna enkla anledning som man alltid rekommenderas att använda retainer efter avslutad behandling. 

Har du korrigerat sneda tänder med hjälp av en tandställning av någon form, kommer du alltid erbjudas – och starkt rekommenderas – att fortsätta efterbehandlingen med hjälp av retainer. Ordet retainer kommer från engelskans ‘retain’ vilket betyder ungefär ‘behålla’. Och själva syftet med en retainer är också att behålla de numera raka tändernas nya position, vilket du har de bästa förutsättningarna för att göra om du går över direkt från din tandställning till retainer. Den absolut mest kritiska tiden för att bibehålla tändernas nya position är nämligen de första veckorna, och att använda retainer under denna tid är mycket viktigt för att inte riskera att tänderna börjar flytta på sig i munnen igen. Även efter denna första kritiska tid är det dock viktigt att fortsätta använda retainer, så att du kan känna dig helt trygg i att dina nya raka tänder också kommer fortsätta hålla sig raka år efter år. 

Även om det finns enskilda exempel på individer som genomfört en tandkorrigering och därefter inte använt retainer men ändå bibehållit sitt vällyckade resultat, finns det långt fler exempel på det omvända. Tänderna i munnen strävar som regel efter att återgå till sin ursprungliga position. Det gör att man beräknar att sannolikheten för att tänderna ska återställas till den position de var i innan ligger på ungefär 90 % sett över en period på tio år. Det innebär att om du inte använder retainer efter avslutad behandling, löper du 90 % risk att dina tänder kommer återgå till samma positioner som de hade i din mun innan din behandling påbörjades. 

 • Dina tänder kan absolut börja flytta på sig efter att du slutat använda din tandställning – och du kan även räkna med att de kommer börja göra det.

 • En retainer är rekommenderat att användas direkt från start efter avslutad behandling – utan några avbrott däremellan.

 • Du kan med fördel beställa din personligt anpassade retainer redan några veckor innan din behandling avslutats, för att säkerställa att den finns på plats när behandlingen sedan är klar.

 • För att dina raka tänder ska stanna i sina nya positioner bör du använda din nya retainer efter rekommenderade anvisningar. Efter avslutad behandling rekommenderas du att använda retainer livet ut, för att säkerställa att dina tänder bibehåller sina nya positioner.

Boka din kostnadsfria skanning