Vi finns här för dig med anpassad verksamhet för COVID-19

  • Konsultationen är kostnadsfri
  • Besöket tar 30 minuter
  • En tandläkare tar en 3D-skanning av dina tänder

Utmärkt

PlusDental Sverige finns nu på Trustpilot!

Skicka oss ett omdöme nu på Trustpilot