Generella frågor

PlusDentals-tandskenor är individuellt anpassade för dig och gjorda av transparent plast, som är perfekt anpassade till dina tänder. Tandskenor är BPA-fria. Tandrörelsen för din behandling delas upp i många små steg (högst 0,2 mm tandrörelse per tandskena). För varje steg får du skräddarsydda skenor, som utövar tryck på tänderna för att genomföra den planerade delrörelsen.

Den högsta prioriteringen för oss är din hälsa. Baserat på din befintliga tandförskjutning beslutar därför våra tandläkare om en behandling med PlusDental-tandskenor är möjlig. Som en grundprincip korrigerar vi mindre till måttliga förskjutningar av framtänderna och visar i detalj hur denna korrigering kommer att ske innan behandlingen påbörjas.

Tandkorrigering efter 23 års ålder omfattas inte av den lagstadgade sjukförsäkringen. En medicinsk nödvändighet kan finnas med privat sjukförsäkring, som sällan ges med mild till måttlig tandförskjutning av framtänderna.

Hur beställer man

För närvarande har du valet mellan att betala med kreditkort eller månatliga betalningar med direktdebitering.

Hur fungerar behandlingen?

Med varje tandförflyttning i behandlingen är det möjligt att bettet förändras. För att upprätthålla ett korrekt bett måste över- och underkäftarna beaktas i din behandlingsplan. Som ett resultat korrigeras alltid över- och underkäken.

Behandlingen med PlusDental-tandskenor varar vanligtvis mellan fyra och tio månader.

Det första steget är att utföra en 3D-skanning under övervakning av en svensk tandläkare. Vi får omedelbart 3D-skanningen till vårt laboratorium i Berlin och därifrån tar det cirka 10-14 dagar tills du får din behandlingsplan via e-post. När du har bestämt dig för behandling med PlusDental-tandskenor börjar produktionen av dina individuella skenor, som tar cirka fyra till sex veckor.

Du använder tandskenorna 22 timmar om dagen och tar ut dem enbart när du äter, dricker och borstar tänderna. Det är viktigt att följa den instruerade tid-rekommendationen för att uppnå de förutsagda behandlingsresultaten.

Nej, till skillnad från fasta tandställningar kan du äta och dricka vad du vill under din behandling av tänderna. Det beror på att du kan ta ut skenan när du vill äta. Tandhygien kan därför utföras som normalt efter varje måltid, vilket behåller optimal munhälsa.

Du kan fortfarande dricka kallt vatten med tandskenorna i munnen. Varma drycker kan skada eller förvränga plasten hos tandskenorna. Som en allmän regel bör du ta ut skenan för att äta och dricka och förvara den i den medföljande behållaren. När du har ätit eller dricker något bör du borsta tänderna eftersom saliv inte kan remineralisera dina tänder som vanligt. Glöm inte att skölja dina skenor med rinnande vatten innan du sätter tillbaka dem.

Rengör helst dina tandskenor två gånger om dagen med tandborsten. Använd inte tandkräm, eftersom skenorna kan bli grumliga. Använd istället en mild tvål och skölj skenorna med kallt vatten. För höga temperaturer kommer att skada materialet och påverka formen. Skenorna kommer då att förlora sin form och bli oanvändbara. Grundlig och ordentlig vård kommer att hålla dina tandskenor i toppform.

Under de första dagarna efter att du har bytt ut skenorna kommer du att känna ett visst tryck som tandskenorna utövar för att förflytta tänderna. Detta minskar kontinuerligt och du känner inte längre någon smärta.

Om du tappar dina tandskenor kan du kontakta oss så skickar vi en ny till dig så snart som möjligt mot en avgift. Se till att använda den tidigare tandskenan medan du väntar på att du byter ut dem för att hålla dina tänder i sin nuvarande position.

För de flesta patienter är talet inte nedsatt. Liksom med fasta tandställningar kommer du inledningsvis att vänja dig till den nya skenan i munnen. Efter senast en vecka talar de flesta patienter som normalt.

Vi rekommenderar att du under behandlingen varken röker cigaretter eller e-cigaretter eftersom det kan missfärga skenorna och dina tänder.

Med mer än 20 000 framgångsrika behandlingar per år är våra tandläkare i Tyskland ledande experter och tar hand om tandkorrigering på högsta medicinska nivå. Vi samarbetar med svenska - registrerade tandläkare för att övervaka våra patienter i Sverige. Korrigering av tandförskjutning med hjälp av tandskenor är mycket väl etablerad och väl undersökt. Det är därför troligt att du kommer att uppnå de förväntade behandlingsresultaten. Det finns faktorer i varje medicinsk behandling som kan påverka behandlingens framgång. Det är därför vi garanterar att även om dina behandlingsresultat avviker, kommer vi att behandla dig tills de uppnås.

Att använda PlusDental-appen är avgörande för en framgångsrik behandling. Du kan ladda ner appen gratis från Apple Store eller Google Play Store. Vänligen ta foton av dina tänder med varje skena du byter för att dokumentera dina framsteg och ladda upp dem till appen. Vårt team kommer att övervaka utvecklingen av dina tänder i appen och kan justera din behandlingsplan vid oförutsedda avvikelser.

Vi har planerat behandlingen mycket exakt och det är nödvändigt med en förutsedd bärtid (både dagligen och per skena). Den största tandförflyttningen äger rum under de första två till tre dagarna efter byte av tandskena, då lättas trycket och tandskenan märks knappt av längre. Tänderna kräver ändå den beräknade tiden på en till två veckor per tandskena så att ombyggnaden av ben blir klar, tanden vänjer sig till den nya positionen och är förberedd för ytterligare rörelse.

Det är viktigt att efter varje ortodontisk behandling bära en retainer för att behålla sina behandlingsresultat. Detta kan vara en avtagbar retainer eller en fast retainer som man fäster bakom tänderna.

PlusDentals avtagbara retainers är genomskinliga skenor som är något tjockare än de tandskenor du använder under din behandling. Du bör använda retainers 22 timmar om dagen under de första två veckorna efter behandlingen. Sedan använder du dem i 12 timmar om dagen de första sex månaderna efter behandlingen. Efter det ska de användas på natten, helst under resten av livet, för att säkerställa att tänderna förblir i rätt position. Vi rekommenderar att du byter ut dina retainers var sjätte till tolfte månad för att hålla dem fräscha, mjuka och transparenta. För 1090 kr kan du beställa individuellt tillverkade retainers.

PlusDental-skenorna är gjorda av ett speciellt plastmaterial som optimalt förflyttar dina tänder under hela behandlingstiden. Detta material är kliniskt testat och lämpligt för allergiker. Våra tandskenor är fria från mjukgörare.

Kan PlusDental behandla mina tänder?

Våra tandläkare avgör om en behandling är möjlig för dig.

Om din tandläkare rekommenderar att du tar bort visdomständerna, bör detta göras innan du börjar behandlingen med våra tandskenor.

När du har tagit bort visdomständerna bör du vänta i sex veckor tills du bokar en tid på en av våra kliniker.

Du måste vara minst 18 år för att börja behandlingen.

För att göra en 3D-skanning, som fungerar som grunden för vår prognos, behöver retainertråden inte tas bort. När din behandling börjar bör den sedan tas bort.

Tandimplantat är i allmänhet inte en anledning till att du nekas behandling. Våra tandläkare avgör om en behandling är möjlig för dig. Implantaten flyttas inte under behandlingen. Du bör därför meddela oss om du har ett implantat och vilken tand som påverkas.

Broar i främre tänderna kan inte behandlas eftersom de inte kan inkluderas i tandkorrigering. Att ha kronor är inte en anledning att nekas behandling.

Tyvärr kan patienter som redan har fasader inte behandlas med tandskenor eftersom det inte går att ta bort dessa.

Majoriteten av patienterna som väljer att korrigera sina tänder i vuxen ålder hade tandställning som barn eller tonåring. Det har skett tandförflyttning igen, vilket beror på att tänderna rör sig under ditt liv. Naturligtvis är sådana behandlingsfall inom våra arbetsramar.

Alla tandproblem bör behandlas innan tandkorrigering påbörjas. Detta inkluderar karies.

De felsta mediciner påverkar inte våra tandskenor. Regelbunden användning av antiinflammatoriska läkemedel, aspirin, östrogener eller kalcitonin kan bromsa eller försena behandlingen. Kontakta oss direkt.

Vi rekommenderar att inte påbörja behandling när du är gravid. Den hormonella förändringen under graviditeten kan påverka tandköttet och därför påverka tandrörelsen negativt.

Under sjukperioder där du ofta kräks ska du inte använda tandskenor. Vid lindriga sjukdomar, som förkylning, är skenorna inte ett problem.

PlusDentals tandskenor kan inte användas för att korrigera överbett. Det är dock möjligt att korrigera framtänderna om det finns ett överbett. Detta förblir opåverkat av behandlingen.

Ibland är en förfining nödvändig om, av biologiska eller enskilda skäl, tänderna inte rör sig som planerat trots att skenorna används under rätt tid. I detta fall erbjuder vi en nöjdhetsgaranti. Förutsättningarna för vårt garantilöfte är att du har burit dina tandskenor som föreskrivs, i 22 timmar om dagen, och att du har använt vår PlusDental-app under hela din tandkorrigering. Om behandlingsresultatet inte är som planerat, trots att du har använt skenorna som du ska, har du fyra veckor att kontakta oss efter det senaste bytet. Efter att våra tandläkare har kontrollerat din behandlingsstatus initierar vi sedan en förfining.

Efter behandling

Termen "retainer" kommer från det engelska verbet "to retain" och betyder "att behålla". Genom att regelbundet använda en retainer minskar risken för ett så kallat återfall, där tänderna flyttar sig tillbaka till den gamla positionen. Retainern är avtagbar och tillverkad av ett termoplastiskt material. Den är skräddarsydd efter dig och passar exakt över hela tandbågen i över- eller underkäken. Denna metod används vanligtvis efter behandling av milda till måttliga bettavvikelser.

Det är viktigt att ha en retainer efter din behandling för att bibehålla det långsiktiga resultatet. Detta kan vara en avtagbar eller en fast retainer.

PlusDentals avtagbara retainers är genomskinliga skenor som är något tjockare än de tandskenor du använder under din behandling. Du bör använda retainers 22 timmar om dagen under de första två veckorna efter behandlingen. Sedan använder du dem i 12 timmar om dagen de första sex månaderna efter behandlingen. Efter det ska de användas på natten i minst fyra år, men helst under resten av livet, för att säkerställa att tänderna förblir i rätt position. Vi rekommenderar att du byter ut dina retainers var sjätte till tolfte månad för att hålla dem fräscha, mjuka och transparenta. För 1090 kr kan du beställa individuellt tillverkade retainers.

Några veckor innan du avslutar behandlingen kan du enkelt beställa dina retainers genom att logga in på ditt konto via webbplatsen.

Behöver du hjälp eller råd? Kontakta oss

Måndag-fredag från 9.00 till 17.00.

Telefon: 08 502 808 54

E-post: info@plusdental.se

Du hittar mer information vid våra vanliga frågor och våra användarvillkor