Villkor

INNEHÅLL 1. Dessa villkor. 2. Information om oss och hur du kontaktar oss. 3. Registrering på vår webbplats och / eller app. 4. PlusDent-programmet. 5. Vårt kontrakt med dig. 6. Avslutande av vårt kontrakt. 7. Om det finns ett problem med PlusDent-programpaketet. 8. Vårt ansvar för förlust eller skada som du lidit. 9. Hur vi kan använda din personliga information. 10. Andra viktiga villkor. Våra villkor

1. Dessa villkor

1.1 Vad dessa villkor täcker och varför du bör läsa dem. Dessa är de villkor som vi tillhandahåller våra tandinriktare och relaterade tjänster. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du registrerar dig på vår webbplats på www.plusdental.se (“vår webbplats”) eller vår mobilapp (“vår app”). Dessa villkor berättar vem vi är, hur vi kommer att tillhandahålla våra tandinriktare och relaterade tjänster till dig, hur du och vi kan ändra eller avsluta kontraktet, vad du ska göra om det finns ett problem och annan viktig information.

2. Information om oss och hur du kontaktar oss

2.1 Vem vi är. Vi är PlusDent UK, ett företag registrerat i England och Wales under det registrerade namnet Sunshine Smile GmbH. Vårt företagsregistreringsnummer är 11987308 och vårt säte finns på 130 Wood Street, London, England, EC2V 6DL. Vårt registrerade momsnummer är GB345 2337 12. Vi är ett dotterbolag till Sunshine Smile GmbH, ett företag som är etablerat och verkar i Tyskland.

2.2 Hur du kontaktar oss. Du kan kontakta oss genom att ringa vårt kundtjänst på +44 20 3962 0551, genom att skriva till oss på info@plusdental.se eller genom att kontakta oss via vår webbplats eller app.

2.3 Hur vi kan kontakta dig. Om vi ​​måste kontakta dig kommer vi att göra det via telefon eller genom att skriva till dig på den e-postadress eller postadress du angav till oss i din beställning och / eller registrering.

3. Registrering på vår webbplats och / eller app.

3.1 För att dra nytta av de tjänster som erbjuds av oss måste du registrera dig och skapa ett konto på vår webbplats eller via vår app.

3.2 Tjänsterna som tillhandahålls av oss via vår webbplats och vår app är endast tillgängliga för bosatta i Sverige och för personer över 18 år. Tyvärr accepterar vi inte beställningar utanför Sverige, men om du är baserad i Tyskland kan du använda vår tyska tjänst på www.PlusDent.de.

3.3 Registreringsprocessen kräver att ditt förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och ett frågeformulär om din hälsa fylls i.

3.4 Genom att skicka in din registreringsansökan bekräftar du att: (i) du är bosatt i Sverige; (ii) du är minst 18 år; (iii) registreringen som skickats in avser dig och inte någon annan; och (iv) den information som du skickar in är sann och korrekt enligt bästa kunskap. Vänligen meddela oss så snart som möjligt om någon av de uppgifter som lämnats under din registrering ändras. Om vi ​​har rimliga skäl att tro att någon av informationen som du tillhandahåller, vare sig under registreringsprocessen eller under användning av vår webbplats och / eller app, är felaktig, förbehåller vi oss rätten att stänga av eller avsluta ditt konto hos oss och / eller säga upp vårt kontrakt med dig i relation till PlusDent-programmet.

3.5 Om du har försetts med eller ställt in ett lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden under din registrering, måste du behandla sådan information som konfidentiell. Du bör inte lämna ut denna information till någon tredje part. Om du känner till eller misstänker att någon annan än du känner till sådana konfidentiella identifieringskoder eller lösenord, måste du omgående meddela oss.

3.6 Du kan när som helst begära att ditt konto tas bort med PlusDent. Men om du tar bort ditt konto medan du befinner dig under PlusDent-programmet (som definieras nedan i klausul 4) kommer detta automatiskt att avsluta ditt kontrakt med oss ​​i förhållande till PlusDent-programmet. Detta beror på att användningen av vår app är ett väsentligt element i PlusDent-programmet och används som verktyg för att övervaka dina framsteg (se avsnitt

4. PlusDent-programmet

4.1 Vad är PlusDent-programmet? PlusDent-programmet är en metod för korrigering av lätt till måttlig malocclusion med ett skräddarsydda inriktningssystemet designat och producerat av eller på uppdrag av vårt moderföretag i Tyskland. Mer information om vårt inriktningssystem finns på vår webbplats och vår app.

4.2 Ger du tandläkare, tandreglering och / eller medicinsk rådgivning? Vi arbetar i samarbete med ett nätverk av tandläkare och tandläkare i Storbritannien, allt reglerat av Allmänna tandvårdsrådet (våra "Network Partners"). Detta beror på att vi inte tillhandahåller någon tandläkare eller annan medicinsk rådgivning eller vård; alla samråd, frågor och utvärderingar som rör tandläkare eller andra medicinska frågor hänvisas till våra nätverkspartners.

4.3 Innebär det ett "personligt" möte? Om du är intresserad av PlusDent-programmet, måste du boka en tid (via vår webbplats eller app) med en av våra nätverkspartners som kommer att göra en tandvårdsbedömning av din lämplighet för PlusDent-programmet. Denna bedömning kan innebära att du gör en 3D-skanning av dina tänder. Du kommer inte att behöva betala något till oss eller nätverkspartnern för den första bedömningen, eftersom avgifterna för utnämningen täcks av oss.

4.4 Tillgänglighet och avbokning av möten med Network Partners. Alla möten med våra nätverkspartners är beroende på tillgänglighet. Om en nätverkspartner, oavsett anledning, inte kan rådfråga det datum och tid som planeras av dig, kommer vi att meddela dig så snart vi får avbokningsinformationen från vår nätverkspartner. Du kommer att kunna planera om din tid eller boka en tid hos en annan nätverkspartner via vår webbplats och / eller app. Du kan alltid avbryta eller planera om en tid genom att använda vår webbplats och / eller app.

4.5 Behörighet för PlusDent-programmet. Våra nätverkspartners är kvalificerade tandläkare och / eller tandläkare och de kommer att utöva sitt oberoende yrkesmässiga omdöme, med hänsyn till tandvård och andra hälsokriterier, för att fastställa din behörighet för PlusDent-programmet. Om vår nätverkspartner av någon anledning inte rekommenderar PlusDent-programmet till dig, kommer vi inte att kunna ge dig ett förslag och erbjuda dig vårt PlusDent-program. Vår nätverkspartner kommer att informera oss om resultaten av deras bedömning och om PlusDent-programmet har rekommenderats dig eller inte.

4.6 Under vissa omständigheter kan det hända att vår nätverkspartner inte kan fastställa din berättigande till utländsk behandling eftersom du måste rengöra dina tänder professionellt. Om du behöver rengöra dina tänder professionellt kan detta utföras av Network Partner, eller en annan tandläkare som är registrerad i Allmänna tandvårdsrådet, och kommer att debiteras ytterligare avgifter (som inte återbetalas om Network Partner gör det rekommenderar inte därefter PlusDent-programmet till dig).

4.7 Om klausul 4.6 gäller dig, så snart du har tänderna professionellt rengjorts och beroende på tillgänglighet (som anges i klausul 4.4), kommer du att kunna boka en annan tid för att bedöma din lämplighet för PlusDent-programmet. Om nätverkspartnern inte rekommenderar PlusDent-programmet till dig kommer vi inte att kunna ge dig ett förslag och erbjuda dig vårt PlusDent-program.

4.8 Behandlingsplan. Om vår nätverkspartner anser att du är berättigad till PlusDent-programmet och rekommenderar det till dig, kommer de att utarbeta en behandlingsplan för dig, förklara den för dig och visa hur dina tänder sannolikt kommer att förändras om du följer ditt PlusDent-program. Observera att all före och efter simulering som utarbetats baserat på nätverkspartners bedömning fungerar som en prognos för resultaten av att följa PlusDent-programmet, men sådana resultat kan inte garanteras. Observera att under din tid med vår nätverkspartner kommer du att behandlas som någon annan patient hos nätverkspartnern, och alla avtal för tillhandahållande av tandvårdstjänster kommer att vara direkt mellan dig och nätverkspartneren (på sådana nätverkspartners standardvillkor). Vi kommer inte att vara involverade i tillhandahållandet av sådana tandvårdstjänster och kommer inte att vara part i något avtal mellan dig och nätverkspartneren, även om vi betalar för ditt besök.

4.9 Professionell rengöring. Vår nätverkspartner kan vid ditt möte rekommendera att du har tänderna rengöras professionellt innan du börjar utlänningsbehandling. Detta beror på att tändernas tillstånd kan påverka hur effektiv utlänningsbehandlingen är. Om vår nätverkspartner rekommenderar att du har dina tänder professionellt rengjort kommer vi att be dig bekräfta att detta har utförts innan du påbörjar utländsk behandling. Detta kan utföras av den nätverkspartner som du ser vid din första möte (med förbehåll för deras tillgänglighet) eller av en annan tandläkare som är registrerad i Allmänna tandvårdsrådet och kommer att bli föremål för extra avgifter.

4.10 Nätverkspartnern skickar till oss den information som samlats in under ditt samråd, som vi kommer att använda, tillsammans med nätverkspartnerns professionella åsikt och resultaten av ditt samråd (inklusive om de har rekommenderat dig att få dina tänder professionellt rengöras), för att förbereda ett förslag till ditt skräddarsydda PlusDent-program. Vårt förslag kommer normalt att tillhandahållas dig inom 21 dagar från dagen för din möte med en nätverkspartner.

4.11 Beställning av PlusDent-programmet. Att delta i en tid hos vår nätverkspartner kommer inte att ålägga dig att göra en beställning för ditt PlusDent-program efter mottagandet av vårt förslag. Vårt förslag har ett utgångsdatum som vi kommer att meddela dig. Det är nödvändigt att förslaget är tidsbegränsat, eftersom tändernas tillstånd kan förändras över tid och det kan sannolikt påverka behandlingsplanen och utvärderingen som utförs av vår nätverkspartner. Detta innebär att om du bestämmer dig för att göra en beställning, måste du skicka den före det relevanta utgångsdatumet. Du kan alltid boka en annan tid hos en nätverkspartner om du bestämmer dig för att fortsätta vid ett senare datum.

4.12 Betalning. Om du accepterar vårt förslag och skickar en beställning för ditt skräddarsydda PlusDent-program kommer vi att be dig att betala med någon av de metoder som kommuniceras till dig i vårt förslag (dvs. antingen elektroniskt i förväg eller i utbetalningar via vår tredjeparts kreditleverantör) och inom den föreskrivna tidsskalan. Priset för PlusDent-programmet (som inkluderar moms) kommer att vara det pris som anges i vårt förslag. Detta pris inkluderar inte att dina tänder ska rengöras professionellt (vid behov), vilket måste betalas separat.

4.13 Produktion av PlusDent-programkit. När vi har tagit emot din betalning (eller en bekräftelse på ditt avtal om att betala i avbetalningar via vår kreditpartner), kommer vi att börja produktionen av tandinriktningar. Observera att tandinriktningar produceras baserat på behandlingsplanen och information som tillhandahålls av nätverkspartner som bedömde din behörighet för PlusDent-programmet. tandinriktare är skräddarsydda och vi kommer inte att göra några ändringar av tandinriktare på din begäran. Bilderna på tandinriktningar på vår webbplats och vår app är endast för illustrativa ändamål och tandinriktningar som vi producerar för våra kunder kan variera från dessa bilder.

4.14 Leverans av PlusDent-programkit. Vi kommer att meddela dig när vi kommer att leverera ditt PlusDent-programpaket till dig, vilket normalt är inom 3 till 4 veckor från dagen för mottagandet av din betalning. Du kommer inte att behöva betala för leveranskostnaden; detta ingår i priset för PlusDent-programmet.

4.15 Om leveransen av PlusDent-programpaketet försenas av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Förutsatt att vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar orsakade av händelsen, men om det finns en risk för betydande förseningar (på mer än 8 veckor) kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få återbetalning.

4.16 PlusDent-programpaketet kommer att levereras till dig med post eller kurir. Om du efter en misslyckad leverans till dig inte arrangerar leveransen eller hämtar dem från en leveransdepot kommer vi att kontakta dig för ytterligare instruktioner och kan debitera dig för lagringskostnader och eventuella ytterligare leveranskostnader. Om vi ​​trots våra rimliga ansträngningar inte kan kontakta dig eller omarrangera leverans eller hämtning [inom 8 veckor från det första leveransförsöket] kan vi avsluta avtalet genom att meddela dig detta skriftligen.

4.17 Övervaka framstegen. Du måste bära tandinriktningar i 22 timmar per dag och följa PlusDent-programmet, som beskrivs i det kit som du får från oss och vår app. Vår app kommer att innehålla instruktioner om hur du följer PlusDent-programmet och kommer att kräva att du skickar information (inklusive bilder) om dina framsteg. All information som du tillhandahåller via vår app kommer att utvärderas och övervakas av våra utbildade tandtekniker under övervakning av en tandläkare som är registrerad hos Allmänna tandvårdsrådet. När vi övervakar dina framsteg kan vi rekommendera dig att rengöra dina tänder professionellt. Detta kan hjälpa till att förbättra effektiviteten hos PlusDent-programmet och kan ordnas via den nätverkspartner som du såg vid din första möte eller annan tandläkare som är registrerad i Allmänna tandvårdsrådet. Observera att all personlig information som rör din behandlingsplan och PlusDent Program (inklusive framstegsbilder som skickats in av dig via vår app) kommer att användas av oss och behandlas säkert, i enlighet med vår integritetspolicy som finns på https://www.PlusDent.co.uk/data-privacy.

4.18 Det är viktigt att du följer våra instruktioner när det gäller användningen av våra tandinriktningar och framstegsövervakning, inklusive alla rekommendationer vi gör för att rengöra dina tänder professionellt. Om du inte följer våra instruktioner eller rekommendationer kan det påverka effektiviteten hos PlusDent-programmet.

4.19 Det kan vara nödvändigt att hänvisa dig för att boka en tid för att konsultera en nätverkspartner igen, till exempel om bilderna som levereras av dig via vår app inte ger tillräcklig information för att bedöma dina framsteg, om dina framsteg inte stämmer med behandlingsplanen, om du har några medicinska frågor och / eller om våra tandtekniker anser att det är lämpligt att du tar en konsultation.

4.20 Vänligen kontakta oss omedelbart eller kontakta läkare om du har några problem i samband med effekterna av PlusDent-programmet, särskilt om du får akuta symtom eller andra oväntade eller ovanliga symtom. Även om vi inte kommer att ge dig någon medicinsk rådgivning, kommer vi att hänvisa dig till vår nätverkspartner och / eller en annan medicinsk specialist.

4.21 Underhålla resultaten. Efter att tandinriktare -programmet har slutförts måste du bära hållaren som vi säljer. Du bör bära dina fästen i 22 timmar per dag under de första två veckorna efter din behandling. Efter det räcker det om du bär dem bara på natten. Vi rekommenderar att du byter ut hållarna med nya var sjätte till tolvmånadersperiod för att hålla dem fräscha, mjuka och transparenta.

5. Vårt kontrakt med dig

5.1 Hur vi accepterar din beställning. Vårt godkännande av din beställning kommer att ske när vi skickar e-post till dig för att acceptera den, eller på annat sätt bekräftar skriftligen att vi har godkänt den, vid vilken tidpunkt ett avtal kommer att uppstå mellan dig och oss.

5.2 Om vi ​​inte kan acceptera din beställning. Om vi ​​inte kan acceptera din beställning, kommer vi att informera dig om detta skriftligen och debiterar dig inte. Det kan till exempel vara om du väljer att betala för PlusDent-programmet med hjälp av en betalningsplan och din ansökan om en sådan betalningsplan har avvisats. Vi kan också behöva avvisa din beställning om vi har identifierat ett fel i priset eller eftersom vi inte kan uppfylla vår standardleveransfrist och du har sagt till oss att du inte är villig att vänta på en sen leverans.

6. Avslutande av vårt kontrakt

6.1 Avslutande av kontraktet för sen leverans eller underlåtenhet att leverera. Om du väljer att behandla kontraktet som vid slutet av leverans enligt klausul 4.15 eller om vi inte levererar PlusDent-programpaketet till dig inom den tidsram som meddelats till dig i vårt godkännande av din beställning, kan du avbryta din beställning och avsluta ditt kontrakt med oss. Om PlusDent-programpaketet har levererats till dig, måste du returnera det till oss omedelbart. Efter det kommer vi att återbetala de belopp du har betalat till oss. Vi betalar portokostnaderna.

6.2 Vi kan avsluta avtalet om du inte betalar oss. Om du inte betalar oss för PlusDent-programmet när du ska (se avsnitt 4.12) och du fortfarande inte betalar inom sju dagar efter att vi påminner dig om att betalning ska betalas, kan vi avsluta vårt kontrakt med dig. Vi kommer att kontakta dig för att berätta om vår avsikt att säga upp detta kontrakt.

6.3 Om de tandinriktare som levereras av oss är felaktiga kan du ha en laglig rätt att avsluta avtalet eller få reparationer eller ersättningar av tandinriktare eller få tillbaka några eller alla dina pengar (se klausul 7 nedan).

6.4 Avslutande av kontraktet på grund av något vi har gjort eller kommer att göra. Om du avslutar ett kontrakt av en anledning som anges under (a) till (c) nedan, kommer kontraktet att upphöra omedelbart och vi kommer att återbetala dig i sin helhet om ditt Kit PlusDent-program inte har levererats och du kan också ha rätt till ersättning . Skälen är: (a) vi har berättat för dig om ett fel i priset eller beskrivningen av det PlusDent-programmet du har beställt och du inte vill fortsätta; (b) vi har avbrutit leveransen av PlusDent-programmet av tekniska skäl, eller meddelar dig att vi kommer att avbryta leveransen av tekniska skäl, i båda fallen i en period på mer än 8 veckor; eller (c) du har en laglig rätt att avsluta kontraktet på grund av något vi har gjort fel.

6.5 Ingen rätt att ändra dig när en beställning har accepterats av oss. För de flesta produkter som köps online har du en laglig rätt att ombestämma dig inom 14 dagar och få återbetalning. Eftersom PlusDent-programmet är skräddarsytt och tandinriktningar är skräddarsydda, gäller dock inte rätten att ombestämma sig och avbryta detta kontrakt.

6.6 Återvända PlusDent-programpaketet efter avslutad kontrakt. Om du avslutar kontraktet av någon anledning efter att PlusDent-programpaketet har skickats till dig eller om du har fått det, måste du returnera det till oss genom att skicka det tillbaka till oss på 130 Wood Street, London, England, EC2V 6DL.

6.7 När vi kommer att betala returkostnaderna. Vi betalar returkostnaderna: (a) om tandinriktningera är felaktig; eller (b) om du avslutar kontraktet eftersom vi har berättat för dig om en kommande ändring av PlusDent-programmet eller dessa villkor, ett fel i prissättningen eller beskrivningen, en försening i leveransen på grund av händelser utanför vår kontroll eller eftersom du har en laglig rätt att göra det på grund av något vi har gjort fel. Under alla andra omständigheter måste du betala kostnaderna för retur.

7. Om det finns ett problem med PlusDent-programpaketet

7.1 Hur du berättar om problem. Om du har några frågor eller klagomål om PlusDent-programpaketet, vänligen kontakta oss. Du kan ringa vårt kundtjänst på +44 20 3962 0551 eller skriva till oss på info@PlusDent.co.uk eller prata med vårt kundtjänsten via vår webbplats eller app.

7.2 Sammanfattning av dina juridiska rättigheter. Vi har en laglig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal. Se rutan nedan för en sammanfattning av dina viktigaste juridiska rättigheter i relation till PlusDent-programmet. Ingenting i dessa villkor påverkar dina juridiska rättigheter.

Sammanfattning av dina viktigaste juridiska rättigheter

Detta är en sammanfattning av dina viktigaste juridiska rättigheter. Dessa är föremål för vissa undantag.

Om din produkt är varor, säger Consumer Rights Act 2015 att varor måste vara som beskrivna, lämpliga för syfte och av tillfredsställande kvalitet. Tandinriktningar som tillhandahålls av oss som en del av PlusDent-programpaketet är varor. Under den förväntade livslängden för varje utlänning (som en sådan livslängd anges i våra instruktioner om hur länge du ska bära varje utlänning) berättigar dina lagliga rättigheter till följande:

a) Upp till 30 dagar: om tandinriktare är felaktiga eller inte håller i sin föreskrivna livslängd, kan du få en omedelbar återbetalning.

b) Upp till sex månader: om tandinriktare inte kan repareras eller bytas ut, har du i de flesta fall rätt till full återbetalning.

8. Vårt ansvar för förlust eller skada som du lidit

8.1 Vi är ansvariga gentemot dig förutsägbara förluster och skador orsakade av oss. Om vi ​​inte följer dessa villkor, är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsebart resultat av att vi bryter detta kontrakt eller att vi inte använder rimlig vård och skicklighet, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som är inte förutsägbar. Förlust eller skada kan förutses om det antingen är uppenbart att det kommer att hända eller om både vi och du visste att det kan hända vid tidpunkten för avtalet. Vi är till exempel inte ansvariga för tandvårdsbedömningen och rekommendationerna gjorda av våra nätverkspartners, men vi ansvarar för att leveransen av PlusDent-programpaketet snabbt levereras och för att se till att tandinriktare inte är defekta, säkra att använda och att de kommer att pågå under relevant livslängd, som anges i våra bruksanvisningar.

8.2 Vi kan inte garantera resultaten. Som nämnts i avsnitt 4.8, fungerar all före-och-efter-simulering som utarbetats baserat på nätverkspartners bedömning som en prognos för resultaten av att följa PlusDent-programmet. Genom att följa PlusDent-programmet, inklusive alla råd vi ger dig när det gäller att rengöra dina tänder professionellt, ökar du chansen att lyckas, men som med alla kosmetiska eller medicinska behandlingar kan de ultimata resultaten inte garanteras och vi kommer inte att ansvara om resultaten efter ditt PlusDent-program inte är lika förutsedda i den initiala prognosen.

8.3 Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det vore olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet av våra anställda, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig felrepresentation; för brott mot dina lagliga rättigheter i förhållande till produkterna som sammanfattas i avsnitt 7.2.

9. Hur vi kan använda din personliga information

Vi kommer bara att använda din personliga information enligt vårt https://plusdental.se/dataintegritet.

10. Andra viktiga termer

10.1 Vi kan överföra detta avtal till någon annan. Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi berättar alltid skriftligt om detta händer och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet.

10.2 Du kan inte överföra dina rättigheter till någon annan. Ditt konto med PlusDent och ditt PlusDent-program är personliga för dig, du får inte överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person.

10.3 Ingen annan har några rättigheter enligt detta kontrakt. Detta kontrakt är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att verkställa någon av dess villkor.

10.4 Om en domstol finner en del av detta avtal olagligt, kommer resten att fortsätta gälla. Var och en av klausulerna i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de återstående klausulerna att förbli i full kraft.

10.5 Även om vi försenar genomförandet av detta kontrakt kan vi fortfarande genomföra det senare. Om vi inte insisterar omedelbart att du gör något du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig när du bryter detta kontrakt, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det kommer inte att hindra oss vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du till exempel missar en betalning och vi jagar inte efter dig men vi fortsätter att tillhandahålla produkterna kan vi fortfarande kräva att du betalar vid ett senare tillfälle.

10.6 Klagomål och tvister. Kontakta oss så snart som möjligt om du inte är nöjd med någon aspekt av vår tjänst. Du kan nå vårt kundtjänstteam via telefon 020 3962 0551 eller via e-post på info@plusdental.se. Vi skickar en kopia av vårt klagomålsförfarande och vi kommer att försöka lösa eventuella klagomål och eventuella tvister som kan uppstå med dig snabbt och effektivt. Om du och vi inte kan lösa en tvist med vårt interna klagomålsförfarande ger vi dig viss information om vår alternativa tvistlösningsprocess. Du kan också använda ODR-plattformen för att lösa tvisten med oss. För mer information, besök webbplatsen på "Your Europe" -portalen: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en. Om ditt klagomål hänför sig till vår roll som kreditmäklare när vi introducerar dig till en finansleverantör, och vi inte hanterar ditt klagomål inom 8 veckor efter det att du har mottagit det eller om du inte är nöjd med våra resultat, har du rätt att hänvisa ditt klagomål till Financial Ombudsman Service. Vi kommer att ge dig mer information om detta när vi hjälper dig med ditt klagomål om det gäller.

10.7 Vilka lagar som gäller detta kontrakt och var du kan väcka talan. Dessa villkor regleras av engelsk lag och du kan väcka talan i fråga om produkterna vid de engelska domstolarna. Om du bor i Skottland kan du väcka talan i fråga om produkterna i antingen de skotska eller engelska domstolarna. Om du bor i Nordirland kan du väcka talan i fråga om produkterna i antingen Nordirland eller de engelska domstolarna.on av dem är olaglig, kommer de återstående klausulerna att förbli i full kraft.

Kan jag behandlas?